0477 / 71 10 75 info@webkampioen.be

Email marketing is een favoriet van vele ondernemingen en dat hoeft niet te verbazen: het is een bijzonder snelle manier om heel wat bereik te genereren. Ook qua kostprijs is email marketing heel interessant.

Nochtans kan de implementatie van email marketing voor heel wat vragen zorgen bij ondernemers. Voor velen is het immers niet meteen duidelijk wat wettelijk gezien wel en niet door de beugel kan. Het spreekt voor zich dat je als ondernemer niet zomaar lukraak mailtjes mag sturen naar eender wie. Maar hoe zit het dan? Op wat moet je letten bij email marketing wat betreft de wetgeving en welke praktijken zijn toegelaten? Tijd om wat courante vragen te beantwoorden!

De email marketing wetgeving

Momenteel is het zo dat voor reclame e-post (onder andere email marketing dus) er een opt-in regel geldt. Dat betekent zoveel als dat deze elektronische post enkel mag gestuurd worden als er vooraf toestemming is gegeven door de ontvanger. Dat klinkt voor ondernemers natuurlijk niet meteen als muziek in de oren. Nochtans valt dat in de praktijk behoorlijk goed mee. Er zijn immers twee uitzonderingen op deze regel die je als ondernemer in staat stellen toch aan email marketing te doen.

Belangrijk om te onthouden is ook dat het verplicht is om bij promotionele campagnes en dergelijke ergens in de e-post het woord reclame te vermelden. Het moet voor de klanten immers ten allen tijde duidelijk zijn wat de bedoeling van de e-post is.

De uitzonderingen

 1. Je mag als ondernemer wel degelijk een reclame campagne sturen naar je eigen klantenbestand. Dit is een van de uitzonderingen waarvoor er dus geen voorafgaande toestemming moet gevraagd worden. Daarbij moet wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn:
  • De klant moet in het verleden zelf zijn elektronische contactgegevens aan het bedrijf kenbaar gemaakt hebben
  • Het is enkel toegestaan de elektronische contactgegevens te gebruiken voor gelijkaardige producten en diensten als jouw bedrijf levert.
  • De klant moet altijd de optie hebben zich kosteloos en gemakkelijk te verzetten tegen deze mails. Concreet: de klant moet over een opt-out beschikken.
 2.  

 3. De tweede uitzondering, is dat je bedrijf geen toestemming moet vragen om e-reclame te sturen naar rechtspersonen. Hiervoor dienen twee voorwaarden voldaan te zijn:
  • De gebruikte contactgegevens dienen onpersoonlijk te zijn
  • De gepromote producten zijn bestemd voor de rechtspersoon

Enkele courante vragen

Kunnen we ons klantenbestand gebruiken om emails naar te sturen?

Zoals al te begrijpen viel uit de voorgaande uitzonderingen: dat mag mits aan de genoemde voorwaarden voldaan is. Goed nieuws dus!

 

Mogen we email lijsten aankopen met als doel om hier promotionele mails naar te sturen?

Ondernemers zien dit vaak als een gemakkelijke manier om veel mogelijke klanten te gebruiken. Toch is dit absoluut niet aan te raden en in principe strafbaar.

Er ontstaat veel verwarring door het bestaan van zogenaamde “opt-in lijsten”. Een “opt-in lijst” is een lijst met emailadressen waarbij mensen toestemming hebben gegeven om promotionele emails te ontvangen. Veel ondernemers denken dus dat het OK is om dit soort lijsten te kopen, gezien mensen toestemming gegeven hebben voor het ontvangen van emails. Dit is echter niet zo. Ze hebben namelijk niet de toestemming gegeven om van jou emails te ontvangen. Om deze reden (en nog enkele andere) is het kopen van email lijsten zeker af te raden.

Indien dit argument je nog niet overtuigd, bedenk dan even het volgende. De kans is zeer klein dat een email lijst enkel aan jouw bedrijf verkocht is. Het is veel waarschijnlijker dat dezelfde lijst al honderden keren verkocht is aan diverse andere bedrijven. Dit reduceert de kwaliteit van deze lijsten tot vrijwel nul. Ooit zullen de adressen op deze lijst misschien enige waarde gehad, maar ondertussen zijn deze adressen waarschijnlijk volgespamd.

 

Gelden de regels ook voor SMS?

Ja, de regels gelden ook voor SMS. De wetgever interpreteert immers de term elektronische post vrij ruim. Dat betekent dat ook een SMS hieronder valt. Daarbij is het zelfs zo dat bijvoorbeeld een SMS sturen om het imago van het bedrijf ter verbeteren zoals een promotiespel ook onder de term reclame valt. Je had het al door: ook reclame wordt ruim geïnterpreteerd.

 

Welke straffen kunnen er staan op versturen van spam mails?

Afhankelijk van de exacte overtreding zijn er in de wettekst geldboetes voorzien van 250 tot maar liefst 50.000 euro.
Meer informatie over de wetgeving vind je in deze spamming brochure.

 

Ben je verplicht om iemand uit te schrijven als hij hierom vraagt?

Kort gezegd: ja. Je bent er toe verplicht en bovendien zelfs dat binnen een redelijke termijn te doen. Als er gevraagd wordt voor een opt-out ben je als ondernemer verplicht een ontvangstbewijs via email te sturen waarin je bevestigt dat je met zijn wensen rekening zult houden en ook daadwerkelijk de persoon in kwestie uit de lijsten halen. Daarbij ben je ook verplicht een middel toe te voegen bij jouw emails om uit te schrijven. Wat dat middel is kan je dan weer zelf bepalen, maar wij raden aan om een automatische uitschrijflink toe te voegen.
 


 

Pin It on Pinterest

Share This